additional

www.KS-Lys.dk

Indkøbsvogn (0)
Indkøbsvogn (0)

Du har endnu ingen artikler i din indkøbsvogn.

« tilbage

Datasikkerhed

Erklæring om datasikkerhed

Den ansvarlige for behandlingen af dataene ifølge artikel 27, stk. 1, i DSGVO er:

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstr. 8 C
45141 Essen
Deutschland
Service@KS-Germany.com

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH er glad for din interesse for vores onlineshop. Vi lægger stor vægt på at beskytte din privatsfære og informerer dig her udførligt om, hvordan vi omgås dine data.

1. Adgangsdata og hosting

Du kan besøge vores websted uden at oplyse dine persondata. Ved hvert opkald gemmer webstedet kun automatisk en såkaldt server-logfile, der bl.a. indeholder navnet på den rekvirerede fil, din ip-adresse, datoen og tidspunktet for opkaldet, den transmitterede datamængde og den provider, forespørgslen kommer fra (adgangsdataene). Desuden dokumenteres opkaldet.

Disse adgangsdata bliver ene og alene analyseret med henblik på at sikre, at webstedet kan drives uden forstyrrelser, og på at forbedre KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH’s tilbud af varer. Det har ifølge artikel 6, stk. 1, 1. punktum, i DSGVO til formål at varetage KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH’s overvejende berettigede interesser inden for rammerne af en afvejning af vores interesse i at sikre en korrekt præsentation af vores tilbud af varer. Alle adgangsdata bliver senest slettet syv dage efter afslutningen af dit besøg på vores websted.

Hostingserviceydelser gennem en tredje udbyder

Inden for rammerne af en bearbejdning på bestilling fra KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH på hosting og til visning af webstedet. Det tjener til at varetage vores overvejende berettigede interesse i, at vores tilbud præsenteres korrekt inden for rammerne af en afvejning af interesserne. Alle data, der indsamles i forbindelse med brugen af dette websted eller indsamles som beskrevet i det følgende på formularer i onlineshoppen, bliver bearbejdet på onlineshoppens servere. En bearbejdelse på andre servere finder kun sted inden for de rammer, der er forklaret her.

Denne udbyder af tjenesteydelser har sit hjemsted i et land i den Europæiske Union eller af det Europæiske Økonomiske Samarbejde.

2. Indsamling og anvendelse af data til afvikling af aftalen og åbning af en kundekonto

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH indsamler personrelaterede data, hvis du frivilligt meddeler dem til os i forbindelse med din bestilling, en optagelse af kontakt med os (fx med en kontaktblanket eller en e-mail) eller i forbindelse med åbningen af en kundekonto. De obligatoriske rubrikker markeres som værende obligatoriske, fordi vi i disse tilfælde har et påtrængende behov for dem til at afvikle aftalen eller til at bearbejde din henvendelse eller åbne kundekontoen med, og du uden at oplyse dem ikke kan afgive din bestilling og/eller åbne kontoen, eller fordi du ellers ikke kan afsende din henvendelse. Hvilke data der indsamles, fremgår af de respektive spørgeskemaer. Disse adgangsdata bliver ene og alene analyseret med henblik på at sikre, at webstedet kan drives uden forstyrrelser, og på at forbedre KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH’s tilbud af varer. Det har ifølge artikel 6, stk. 1, 1. punktum, i DSGVO til formål at varetage KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH’s overvejende berettigede interesser inden for rammerne af en afvejning af vores interesse i at sikre en korrekt præsentation af vores tilbud af varer. Alle adgangsdata bliver senest slettet syv dage efter afslutningen af dit besøg på vores websted.Når aftalen er fuldstændigt afviklet, eller din kundenkonto slettet, bliver dine data slettet med hensyn til fortsat bearbejdning og efter udløbet af de skatte- og handelsretlige opbevaringsfrister, hvis du ikke udtrykkeligt at indvilliget i en fortsat brug af dem, eller KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH har forebeholdt sig retten til at anvende dem på en måde, der går videre end det, som er lovligt ifølge loven, og som du bliver oplyst om i denne erklæring. Det er altid muligt, at du kræver din kundekonto slettet. Det kan enten foregå ved, at du sender en meddelelse om det til den kontaktmulighed, der beskrives nedenfor, eller ved hjælp af en funktion i kundekontoen, der er beregnet til det.

3. Videregivelse af data

Med henblik på at effektuere aftalen ifølge artikel 6, stk. 1, 1 punktum, litra b, i DSGVO videregiver KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH dine data til den forsendelsesvirksomhed, der er bestilt til at afvikle leverancen, i den udstrækning dette er nødvendigt med henblik på at levere de bestilte varer.b> Alt efter hvilken betalingstjenesteyder du har valgt under bestillingsproceduren, bliver de betalingsdata, der er nødvendige for at kunne afvikle betalingerne, videregivet til det pengeinstitut, der er bestilt til at afvikle betalingerne, og en eventuel betalingsservicevirksomhed, som KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH har bestilt til formålet. For en dels vedkommende indsamler de udvalgte betalingsservicevirksomheder også selv de pågældende data, hvis du ikke opretter en konto. I så fald skal du i forbindelse med bestillingsproceduren tilmelde dig med dine adgangsdata hos betalingsservicevirksomheden. I så fald gælder der den datasikkerhedserklæring, der er afgivet af den pågældende betalingsservicevirksomhed.

Tilsvarende gælder for videregivelse af data til vores producenter og/eller engrosforhandlere i de tilfælde, hvor de overtager forsendelsen på vegne af KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH (På tysk kaldet Streckengeschäft).

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH benytter en pakketransportvirksomhed, der har sit hjemsted i et land uden for den Europæiske Union. Der videregives kun persondata til denne virksomhed i den udstrækning, det er nødvendigt for at opfylde aftalen. Videregivelse af data til transportservicevirksomheden Hvis du under eller efter afgivelsen af din bestilling udtrykkeligt har givet tilladelse til det, giver KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH på det grundlag din e-mail-adresse og dit telefonnummer videre til den udvalgte forsendelsesservicevirksomhed, så denne, inden varerne bliver afleveret, kan optage kontakt med dig for at kunne varsle eller aftale leveringen.

Videregivelse af data til forsendelsesvirksomheder
Hvis du samtidig med eller efter afgivelsen af din bestilling udtrykkeligt har meddelt, at du invilger i det, giver KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH på grundlag af artikel 6, stk. 1, 1. punktum, litra a, i DSGVO din e-mail-adresse og dit telefonnummer videre til den udvalgte forsendelsesvirksomhed, så denne inden afleveringen af varen kan optage kontakt med dig med henblik på at varsle eller aftale leveringstidspunktet.

Indvilligelsen kan altid trækkes tilbage ved hjælp af en meddelelse til den kontaktmulighed, der beskrives nedenfor, eller direkte til forsendelsesservicevirksomheden under den kontaktadresse, der er oplyst nedenfor. Efter tilbagetrækningen bliver alle de oplyste data slettet, medmindre du udtrykkeligt har indvilliget i, at dataene fortsat anvendes, eller KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH har forbeholdt sig retten til at benytte dataene i et omfang, der går ud over det aftalte, på en måde, der er i overensstemmelse med loven, og som du er blevet oplyst om i denne erklæring.

DHL Paket GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn
Tyskland

DPD Deutschland GmbH
Wailandtstraße 1
63741 Aschaffenburg
Tyskland

General Logistics Systems
Germany GmbH & Co. OHG
GLS Germany-Straße 1 - 7
36286 Neuenstein
Tyskland

United Parcel Service, Inc
55 Glenlake Parkway, NE
30328
Atlanta, GA
USA

4. Nyhedsbrev pr. e-mail og postreklame

Postreklame og din ret til indsigelse

Derudover forbeholder KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH sig retten til at benytte dit fornavn og efternavn samt din postadresse til egne reklameformål, fx til tilsendelse af interessante tilbud og informationer om vore produkter pr. brevpost. Det tjener til at tiltale vore kunder i reklameøjemed inden for rammerne af vores overvejende berettigede interesser.

Reklameforsendelserne udføres af en servicevirksomhed inden for rammerne af en bearbejdelse på bestilling fra KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH, som dine data videregives til i det øjemed.

Du kan altid rejse indsigelse mod, at dine data gemmes og anvendes til disse formål, ved at sende en meddelelse til nedenstående kontaktmulighed.

5. Cookies og webanalyse

For at gøre det attraktivt at kaste et blik på KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH’s websted og gøre det muligt at udnytte bestemte funktioner til at vise passende produkter eller til at foretage markedsforskning med anvender vi såkaldte cookies på forskellige sider. Det tjener til at varetage KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH‘s overvejende berettigede interesse i ifølge artikel 6, stk. 1, 1. punktum, litra f, i DSGVO at optimere præsentationen af vores vareudbud. Cookies er små tekstfiler, der gemmes automatisk på din terminal. Nogle af de cookies, KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH anvender, bliver slettet igen, når browser-sessionen afsluttes, altså når browseren bliver lukket (såkaldte session-cookies). Andre cookies bliver i din terminal og gør det muligt for KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH at genkende din browser ved det næste besøg (persistente cookies). Varigheden af gemningen fremgår af oversigten i cookie-indstillingerne af din webbrowser. Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om sætningen af cookies og beslutter, om du vil acceptere dem, eller om du ønsker at udelukke modtagelsen af cookies i bestemte tilfælde eller generelt. Hver browser er forskellig med hensyn til den måde, den administrerer cookie-indstillingerne på. Det beskrives i hjælpemenuen til alle browsere, der forklarer for dig, hvordan du kan ændre dine cookie-indstillinger. Dem finder du for de respektive browsere under følgende links:

Internet Explorer ™ : https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari ™ : https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=en_US
Chrome ™ : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en
Firefox ™ : https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Opera ™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan det begrænse adgangen til KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH’s websted.

Anvendelsen af Google (Universal) Analytics til webanalyse

Dette websted anvender Google (Universal) Analytics til at analysere webstedet med. Det tjener til at varetage KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH‘s overvejende berettigede interesse i ifølge artikel 6, stk. 1, 1. punktum, litra f, i DSGVO at optimere præsentationen af vores vareudbud. Google (Universal) Analytics anvender metoden, der gør det muligt for dig at foretage en analyse af din egen brug af webstedet, for eksempel med hensyn til cookies. De automatisk indsamlede oplysninger om din brug af dette websted bliver som regel transmitteret til en server tilhørende Google i USA og gemt der. Hvis du aktiverer ip-anonymiseringen på dette websted, bliver ip-adressen forkortet, før den transmitteres inden for medlemslandene af den Europæiske Union eller i andre medlemslande af traktaten om det Europæiske Økonomiske Samarbejde. Kun i undtagelsestilfælde bliver den fulde ip-adresse transmitteret til en server tilhørende Google i USA og forkortet der. Den anonymiserede ip-adresse, der er transmitteret fra din browser inden for rammerne af Google Analytics, bliver principielt ikke ført sammen med andre data af Google.

Google LLC har sit hovedkontor i USA og er certificeret under EU-US privacy shield. Et aktuelt certifikat kan kaldes frem her. På grundlag af denne traktat mellem USA og den Europæiske Kommission har den Europæiske Kommission fastslået et rimeligt datasikkerhedsniveau for virksomheder, der er certificeret under dette privacy shield.

Du kan forhindre, at de data, der er frembragt af cookien, og som drejer sig om de data, der vedrører din brug af webstedet (inkl. din ip-adresse), sendes til Google, og at dataene viderebearbejdes af Google, ved at du downloader og installerer den browser-plugin, der stilles til rådighed under følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alternativt til browser-plugin’et kan du klikke på dette link på dette websted for at forhindre, at du fremover bliver registreret af Google Analytics. Det bevirker, at der bliver deponeret en opt-out cookie på din terminal. Hvis du sletter dine cookier, skal du klikke på linket igen.

Google Maps
Dette websted anvender Google Maps til at foretage en visuel præsentation af geografiske informationer. Google Maps drives af Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (I det følgende betegnet Google). Det tjener til at varetage KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH‘s overvejende berettigede interesse i ifølge artikel 6, stk. 1, 1. punktum, litra f, i DSGVO at optimere præsentationen af vores vareudbud.

I forbindelse med anvendelsen af Google Maps transmitterer eller bearbejder Google data vedrørende webstedets brugeres udnyttelse af mapsfunktioner. Det kan her især dreje sig om ip-adressen og om data om lokaliteten. KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH har ingen indflydelse på denne behandling af dataene.

Google er certificeret under EU-US privacy shield’et. Et aktuelt certifikat kan rekvireres ved at klikke her. Google er certificeret under EU-US privacy shield’et. Et aktuelt certifikat kan rekvireres ved at klikke her. På grundlag af denne traktat mellem USA og den Europæiske Kommission har den Europæiske Kommission fastslået et rimeligt datasikkerhedsniveau for virksomheder, der er certificeret under privacy shield’en.
Hvis du ønsker at deaktiviere servicen fra Google Maps og derved forhindre transmissionen af data til Google, skal du deaktivere Java Script funktionen i din browser. I så fald kan Google Maps ikke benyttes eller kun benyttes i begrænset omfang.

Videregående oplysninger om Googles behandling af data finder du i instruktionerne fra Google vedrørende datasikkerhed. Brugsbetingelserne for Google Maps indeholder detaljerede oplysninger om korttjenesten.

Google reCAPTCHA
For at KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH kan beskytte sig mod misbrug af sine webformularer og mod spam benytter vi i forbindelse med nogle formularer på dette websted Google reCAPTCHA Service, der er udviklet af Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (I det følgende kaldet Google).

Ved at kontrollere den manuelle indlæsning forhindrer denne tjeneste, at automatiseret software (såkaldte bots) udfører misbrugsaktiviteter på webstedet. Det har ifølge artikel 6, stk. 1, 1. punktum, litra f, i DSGVO til formål at beskytte vore overvejende berettigede interesser i at beskytte vores websted mod misbrug og i en fejlfri visning af vores onlineoptræden, der inden for rammerne af en afvejning af interesserne overvejende er berettiget.

Google reCAPTCHA anvender ved hjælp af nogle koder, der er integreret i webstedet, et såkaldt JavaScript, inden for rammerne af kontrollen metoder, der gør det muligt for dig at udføre en analyse af brugen af webstedet, for eksempel ved at anvende cookies. De informationer om brugen af dette websted inklusive din ip-adresse, der indsamles automatisk, bliver som regel transmitteret til en server tilhørende Google i USA og gemt der. Derudover bliver andre cookies, som Google‘s tjenester har gemt i din browser, analyseret af Google reCAPTCHA.

Udlæsning eller gemning af persondata fra indlæsningsfelterne i de respektive formularer finder ikke sted.

Google er certificeret under EU-US privacy shield’et. Et aktuelt certifikat kan kaldes fremher.På grundlag af denne traktat mellem USA og den Europæiske Kommission har den Europæiske Kommission konstateret, at den virksomhed, der er certificeret under privacy shieldet, er beskyttet på et rimeligt datasikkerhedsniveau.

Du kan forhindre registreringen af de data (inkl. din ip-adresse), der genereres af JavaScript og af cookien, fordi du har benyttet webstedet, og at de pågældende data bearbejdes af Google, ved at du forandrer dine browser-indstillinger. Vær venligst opmærksom på, at det kan begrænse vores webtilbuds funktionalitet.

Yderligere oplysninger om Googles datasikkerhedsbestemmelser finder du her .

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH’s onlineoptræden på Facebook, Google, Twitter, Instagram, Pinterest, Xingog LinkedIn
KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH’s optræden på de sociale net og platforme tjener til at skabe en bedre og mere aktiv kommunikation med vore kunder og andre interesserede. Der informerer vi om vores produkter og om løbende specielle aktioner.

Når du går ind på vores onlineoptrædener i de sociale medier, kan dine data indsamles og gemmes automatisk til markedsforsknings- og reklameformål. På grundlag af disse data udarbejdes der under anvendelse af pseudonymer såkaldte brugerprofiler. De kan anvendes til fx at indrykke annoncer inden for og uden for platformene, som formodentligt svarer til dine interesser. Til det formål bliver der som regel sat cookies på din terminal. I disse cookies bliver gæsternes adfærd og brugernes interesser gemt. Det tjener ifølge artikel 6, stk. 1, litra f., i DSGVO til at varetage de overvejende berettigede interesser i at opnå en optimeret præsentation af vores tilbud og en effektiv kommunikation med kunder og andre interesserede i forbindelse med vores overvejende berettigede interesser i at præsentere vores tilbud og kommunikere med kunder og andre interesserede. Hvis du af en af de respektive operatører af social media-platforme bliver bedt om en indvilgelse (en accept) i bearbejdelse af data, fx ved hjælp af en checkbox, er retsgrundlaget for behandlingen af dataene artikel 6, stk. 1, litra a, i DSGVO.

Hvis de omhandlede social media-platforme har deres hovedsæde i USA, gælder følgende: For USA foreligger der en resolution fra den Europæiske Kommission om, at anvendelsen er rimelig. Den går tilbage til EU-US privacy shield. Et aktuelt certifikat for de respektive virksomheder kan kaldes frem her.

Hvis de omhandlede social media-platforme har deres hovedsæde i USA, gælder følgende: For USA foreligger der en resolution fra den Europæiske Kommission om, at anvendelsen er rimelig. Den går tilbage til EU-US privacy shield. Et aktuelt certifikat for de respektive virksomheder kan kaldes frem her. De detaljerede oplysninger om brugernes forarbejdning og anvendelse af dataene på deres sider og en kontaktmulighed og dine rettigheder og indstillingsmuligheder for at beskytte din privatsfære, især mulighederne for at rejse indsigelse (opt-out), fremgår af nedenstående datasikkerhedsinstrukser fra operatørerne. Hvis du alligevel får brug for hjælp, kan du henvende dig til KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH.
Facebook:
https://www.facebook.com/about/privacy/
Google/YouTube:
https://policies.google.com/privacy
Twitter:
https://twitter.com/de/privacy
Instagram:
http://instagram.com/about/legal/privacy/
Pinterest:
https://about.pinterest.com/de/privacy-policy
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Xing:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Indsigelse kan rejses her (opt-out):
Facebook:
https://www.facebook.com/settings?tab=ads
Google/YouTube:
https://adssettings.google.com/authenticated
Twitter:
https://twitter.com/personalization
Instagram:
http://instagram.com/about/legal/privacy/
Pinterest:
https://www.pinterest.de/?next=/settings/
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
Xing:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/welche-rechte-koennen-sie-geltend-machen/widerspruchsrecht

6. Forsendelse af påmindelser om analyser pr. e-mail

Hvis du ifølge artikel 6, stk. 1, 1. punktum, litra a, i DSGVO under eller efter afgivelsen af din bestilling udtrykkeligt har givet KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH lov til det, anvender vi din e-mail-adresse til at minde om afgivelse af en analyse af din bestilling via det analysesystem, KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH benytter. Denne indvilligelse kan altid trækkes tilbage, ved at du sender en meddelelse til nedenstående kontaktmulighed.

7. Kontaktmulighederne og dine rettigheder

Som involveret har du følgende rettigheder:

  Ifølge artikel 15 i DSGVO har du ret til i det omfang, der er oplyst der, at kræve udleveret oplysninger om de data vedrørende din person, der oplyses der.

  Ifølge artikel 16 i DSGVO har du ret til ufortøvet at kræve urigtige persondata, som gemmes af KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH, rettet eller suppleret.

  Ifølge artikel 17 i DSGVO har du ret til at kræve persondata slettet, som gemmes af KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH, hvis den fortsatte brug af dem ikke er nødvendig for

- at udøve retten til fri meningstilkendegivelse og informering og for at
- opfylde en juridisk forpligtelse,
- samt af hensyn til den offentlige interesse eller
- at gøre juridiske krav gældende og udøve disse eller til at forsvare juridiske krav.

  Ifølge § 18 i DSGVO har du ret til at reducere behandlingen af dine persondata, hvis

- dataenes rigtighed bestrides af dig,
- hvis bearbejdningen af dem er uretsmæssig, men du nægter at lade dem slette,
- hvis KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH ikke mere har brug for dataene, men du har brug for dem til at gøre juridiske krav gældende samt til at udøve eller forsvare juridiske krav, eller
- hvis du ifølge artikel 21 i DSGVO har gjort indsigelse mod, at de bearbejdes,

  hvis du ifølge artikel 20 i DSGVO har ret til at modtage dine persondata, som du har stillet til rådighed for KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format, eller kræve dem transmitteret til en anden ansvarlig,

  hvis du ifølge artikel 77 i DSGVO har ret til at klage til en kontrolmyndighed. Som regel kan du til det brug henvende dig til kontrolmyndigheden på dit sædvanlige opholdssted eller arbejdsplads eller til KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH’s adresse.


Hvis du har spørgsmål vedrørende indsamlingen, behandlingen eller anvendelsen af dine personrelaterede data, eller hvis du ønsker oplysninger, rettelse, spærring eller sletning af data, og du ønsker at trække udstedte indvilligelser tilbage eller afvise en bestemt anvendelse af bestemte data, bedes du henvende dig direkte til KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH ved hjælp af de kontaktdata der er oplyst i kolofonen.Databeskyttelse kommissær:
Selskab: RFS IT GmbH
Kontaktperson: Andreas Schneider
Am Alfredusbad 8
45133 Essen
Deutschland

info@rfs-it.deDin indsigelsesret

Hvis KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH af hensyn til varetagelsen af sine interesser, der overvejende er berettigede under hensyntagen til varetagelsen af en afvejning af interesser, bearbejder personrelaterede data som forklaret ovenfor, kan du med virkning for fremtiden rejse indsigelse mod, at de pågældende data bearbejdes. Hvis bearbejdningen foretages med henblik på direkte marketingaktiviteter, kan du altid udøve denne ret som beskrevet ovenfor. Hvis bearbejdningen foretages til andre formål, har du kun ret til at rejse indsigelse, hvis der foreligger grunde, der resulterer af din særlige situation.

Når du har gjort brug af din indsigelsesret, bliver dine personrelaterede data ikke mere anvendt til disse formål, medmindre KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH kan påvise tvingende beskyttelsesværdige grunde til bearbejdelsen, som er vigtigere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis bearbejdningen tjener til at gøre juridiske krav gældende, der går ud over dem, eller til at forsvare dem.

Det gælder ikke, hvis bearbejdningen sker med henblik på direkte salgsaktiviteter. Hvis det er tilfældet, vil vi ikke fortsætte med at bearbejde dine personrelaterede data til det formål.


The Privacy Policy has been prepared with the Trusted Shops Legal Text Generator in cooperation with Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte .

bruger vi cookies
mere information ...

oo