additional
Indkøbsvogn (0)
Indkøbsvogn (0)

Du har endnu ingen artikler i din indkøbsvogn.

« tilbage

Almindelige forretningsbetingelser

For alle gensidige krav fra og i forbindelse med indgåelse af en kontrakt mellem kommercielt aktive kunder eller juridiske personer og KS Licht- und Elektrotechnik GmbH gælder vores generelle vilkår og betingelser (GTC) i den version, der er gyldig på det tidspunkt, hvor den respektive kontrakt indgås .

Tysk lov gælder!

For alle gensidige krav på grundlag af og i sammenhæng med indgåelsen af en aftale mellem erhvervsmæssigt handlende kunder eller juridiske personer og KS Licht- und Elektrotechnik GmbH gælder de almindelige forretningsbetingelser for virksomheden i den version, der gælder på tidspunktet for afgivelsen af den pågældende bestilling.

Forretningsbetingelser og vejledning om private kunders fortrydelsesret

1. Gyldighedsområde

Der gælder følgende almindelige forretningsbetingelser for alle bestillinger fra private kunder i KS Licht- u. Elektrotechniks onlinebutik.

2. Aftalepartnere og indgåelse af aftaler

Alle aftaler om køb af varer indgås med KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH. Præsentationen af produkterne i onlinebutikken er ikke et juridisk bindende tilbud, men skal opfattes som et uforpligtende online-katalog. Du kan først lægge de produkter, du godt kunne tænke dig at købe, i indkøbsvognen som et uforpligtende tilbud, ligesom du altid kan ændre dine ønsker, inden du afsender din forpligtende bestilling. Du modtager en bekræftelse af, at KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH har modtaget din bestilling, pr. e-mail umiddelbart efter, at du har afsendt bestillingen. Hvornår du indgår aftalen om bestillingen af varerne, afhænger af den betalingsform, du væl-ger: Forudbetaling KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH tager imod din bestilling, ved at vi inden for to dage sen-der en separat e-mail med en bekræftelse af bestillingen og samtidig oplyser dig om, hvordan du kan overføre betalingen til vores pengeinstitut. Kreditkort Samtidig med at du afgiver din bestilling, meddeler du også dine kreditkortoplysninger til KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH. Når du har legitimeret dig som retmæssig indehaver af kredit-kortet, bliver udstederen af dit kreditkort opfordret til at overføre betalingen til KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH’s bankforbindelse, og dermed er din bestilling bekræftet. PayPal I løbet af bestillingsprocessen bliver du ledet videre til webstedet tilhørende online-betalings-tjenesten PayPal. Der kan du indtaste dine betalingsdata og bekræfte betalingsanvisningen over for PayPal. Efter at du har afgivet din bestilling til butikken, bliver PayPal opfordret til at indlede betalingstransaktionen, og dermed har KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH bekræftet modtagelsen af din bestilling. Giropay Efter at du har afgivet din bestilling, bliver du ledet videre til dit pengeinstituts websted, hvor du bekræfter overførslen af betalingen over for dit pengeinstitut. Det indebærer, at din aftale om køb af varer hos KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH kan blive effektueret.

3. Sproget, aftalen er formuleret på, og gemning af aftaleteksten

Sprogene, aftalerne kan indgås på, er tysk og engelsk. KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH gemmer aftaleteksten og sender bestillingsdataene og de gældende almindelige forretningsbetingelser til dig pr. e-mail. Du kan også læse aftaleteksten i KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH’s kundelogin.

4. Leveringsbetingelser

De oplyste priser på KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH’s produkter tillægges også forsendelsesomkostninger. Nærmere oplysninger om forsendelsesomkostningernes størrelse vises sammen med tilbuddene. Varerne leveres kun i form af en forsendelse. Det er desværre ikke muligt for kunderne selv at afhente varerne. KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH leverer ikke varer til afhentning via pakkestationer.

5. Betaling

Varer, der købes i KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH’s onlinebutik, kan pricipielt betales på følgende måder: Akontobetaling Hvis du vælger betalingsformen akontobetaling, får du oplyst KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH’s pengeinstitut i en separat e-mail, og de bestilte varer leveres efter modtagelsen af betalingen. Kreditkort Når du afgiver din bestilling, oplyser du samtidig dine kreditkortoplysninger. Efter at du har legitimeret dig som retmæssig indehaver af kreditkortet, bliver udstederen af dit kreditkort opfordret til at overføre betalingen til KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH’s bankforbindelse, og dermed er din bestilling bekræftet. Betalingstransaktionen bliver udført automatisk af udstederen af kreditkortet og beløbet krediteret fra din kreditkortkonto. PayPal Under bestillingsprocessen bliver du ledet videre til webstedet tilhørende online-udbyderen PayPal. For at du kan betale fakturabeløbet via PayPal, skal du være registreret hos PayPal. Hvis du ikke allerede er registreret hos PayPal, skal du først lade dig registrere hos PayPal og derefter legitimere dig med dine adgangsdata og bekræfte betalingsanvisningen til KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH. Efter at du har afgivet din bestilling i onlinebutikken, opfordrer KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH PayPal til at påbegynde betalingstransaktionen. Betalings-transaktionen bliver udført automatisk af PayPal umiddelbart bagefter. Du modtager yder-ligere instrukser i løbet af bestillingsproceduren. Giropay Når du har afgivet din bestilling, bliver du sendt videre til dit pengeinstituts websted. For at du kan betale fakturabeløbet via Giropay, skal du have etableret tilgang til PIN/TAN-proce-duren via en netbankkonto, hvor du efter at have legitimeret dig udfører anvisningen af beta-lingen til KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH. Du modtager yderligere instrukser i løbet af be-stillingsproceduren. Betalingstransaktionen bliver udført umiddelbart bagefter, og beløbet bliver trukket fra din konto.

6. Ejendomsforbehold

De bestilte varer forbliver KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH’s ejendom, indtil de er fuldstændigt betalt.

7. Transportskader

Hvis du skulle modtage varer med åbenlyse transportskader, bedes du hurtigst muligt rekla-mere fejlene hos overbringeren af varerne og samtidig ufortøvet optage kontakt med KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH. Hvis du undlader at reklamere varerne eller at optage kontakt med KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH, har det ingen indflydelse på dine krav ifølge lov-givningen og dine muligheder for at føre dem ud i livet, især på din ret til garantiydelser. Du hjælper dog KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH med at gøre vores krav gældende over for speditøren eller vores transportforsikring.

8. Pligten til at yde godtgørelse og garantier

Der gælder den lovmæssige ret til at få ydet godtgørelse for eventuelle mangler. Oplysninger om eventuelt gældende tillægsgarantier og de nøjagtige betingelser for dem findes på produk-tet og fremgår af de særskilte informationssider på onlinebutikkens websted.

9. Ansvarsforhold

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH påtager sig altid det fulde ansvar for alle krav på grund af skader, som vi, vores lovmæssige repræsentanter eller vores personale forårsager, i tilfælde af, at nogen bliver dræbt, kvæstet eller pådrager sig sundhedsskader, forsætlige eller groft uansvarlige pligtforsømmelser, misligholdelse af garantiløfter, hvis der er aftalt sådanne, eller hvis skaden falder ind under anvendelsesområdet for loven om produktansvar. I tilfælde af misligholdelse af væsentlige pligter ifølge denne aftale, hvis korrekte opfyldelse i det hele taget gør det muligt at opfylde en korrekt gennemførelse af aftalen, og som parterne i aftalen normalt skal kunne stole på bliver overholdt (de såkaldte kardinalpligter) på grund af let skødesløshed fra KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH’s side, hos vores lovmæssige repræ-sentanter og medarbejderes side, er erstatningsansvaret begrænset til den størrelsesorden, der gælder for den skade, som man typisk havde kunnet påregne ved indgåelsen af aftalen. Ud over det er alle krav om skadeserstatning udelukket.

10. Bilæggelse af uoverensstemmelser

Den Europæiske Kommission driver en platform til onlinebilæggelse af uoverensstemmelser, som du kan finde under https://ec.europa.eu/consumers/odr/. KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH erklærer sig rede til at deltage i en udenretlig forligsbehandling i en mæglingsinstans for forbrugere.

The Terms and Conditions have been prepared with the Trusted Shop's Legal Text Generator in cooperation with Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte .

Oversættelse: Übersetzungsbüro Jensen • Elsasser Str. 19 • 01307 Dresden

oo