additional
Indkøbsvogn (0)
Indkøbsvogn (0)

Du har endnu ingen artikler i din indkøbsvogn.

« tilbage

Fortrydelsesretten

Du/I har ret til at annullere denne bestilling inden for 14 dage uden at oplyse grunden til annulleringen. Fristen for annulleringen er på 14 dage fra og med den dato, hvor du/I eller en tredjeperson, som ikke er pakketransportselskabet, og som du/I har meddelt navn og adresse på til KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH), har modtaget den sidste del af vareleverancen. For at du/I kan gøre brug af din/jeres fortrydelsesret, skal du/I ved hjælp af en entydig erklæring over for

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstraße 8C
45141 Essen, Tyskland
Tel: 0201-89924-0
Fax: 0201-89924-124
E-Mail: service@KS-Germany.com

om dit/jeres ønske om at annullere din/jeres bestilling. Du/I kan benytte vedlagte mønsterannulleringsblanket, som dog ikke er obligatorisk.

Du/I kan også udfylde mønsterannulleringsblanketten www.ks-lys.dk/annulleringsblanket-download eller en anden entydig erklæring elektronisk og sende den fra KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH’s websted www.ks-lys.dk/tilbagekaldelse Hvis du/I gør brug af denne mulighed, får du/I omgående (fx pr. e-mail) tilsendt en bekræftelse af, at KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH har modtaget din/jeres annullering.

For at overholde fristen for annullering er det tilstrækkeligt, at du/I afsender meddelelsen om, at du/I ønsker at gøre brug af din/jeres ret til at annullere din/jeres bestilling, inden udløbet af fristen for en annullering.

Konsekvenserne af en afbestiling

Hvis du/I annullerer denne aftale, har KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH pligt til ufortøvet og senest 14 dage efter den dato, hvor du/I har meddelt, at du/I ønsker at gøre brug af din/jeres ret til at annullere købet, at betale det indbetalte beløb inklusive leveringsomkostningerne tilbage, dog bortset fra de ekstra omkostninger, som resulterer af, at du/I har valgt en anden leveringsform end den gunstige standardlevering, KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH har tilbudt.

Refunderingen foregår med det samme betalingsmiddel, som du/I har benyttet i forbindelse med din/jeres oprindelige pengeoverførsel, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet med dig/jer. Der vil under ingen omstændigheder blive beregnet noget gebyr for denne refundering. KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH kan nægte at refundere det indbetalte beløb, indtil de pågældende varer er modtaget igen, eller indtil du/I har dokumenteret, at du/I har returneret varerne, afhængigt af hvad tidspunkt der ligger tidligere.

Du/I har pligt til ufortøvet og i hvert fald senest inden for 14 dage efter den dato, hvor du/I har meddelt, at du/I ønsker at annullere bestillingen, at sende varerne tilbage til eller aflevere dem til KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH. Fristen anses for overholdt, hvis du/I afsender varerne inden udløbet af fristen på 14 dage. Der er dig/jer, der udreder de umiddelbare omkostninger til returneringen af varerne. Du/I har kun pligt til at udrede eventuelle omkostninger, fordi varerne går tabt, hvis dette værditab skyldes en håndtering af varerne, som ikke har været nødvendig for at kontrollere deres beskaffenhed, egenskaber og funktionsmåde.

Vejledningen om fortrydelsesretten slut

oo