additional
Indkøbsvogn (0)
Indkøbsvogn (0)

Du har endnu ingen artikler i din indkøbsvogn.

« tilbage

Loven om håndteringen af batterier

De fleste elektriske apparater leveres sammen med passende batterier. Myndighederne kræver imidlertid, at alle forhandlere af batteridrevne apparater henleder kundernes opmærksomhed på følgende:

Sørg venligst for at aflevere brugte batterier til recirkulering på en kommunal genbrugsplads eller ved at benytte opsamlingsbeholderne i butikkerne, sådan som myndighederne kræver det. Det er ifølge lovgivningen vedrørende brugte batterier udtrykkeligt forbudt at skille sig af med brugte batterier via dagrenovationen. Det skyldes, at batterier indeholder råstoffer, som kan genbruges, og forskellige skadelige stoffer, som skal sorteres fra. Du kan gratis aflevere eller sende batterier, der har været eller bliver brugt i apparater fra KS Licht- und Elektrotechnik GmbH, tilbage til KS efter brugen (husk tilstrækkelig porto) eller til nedenstående adresse. Det er dog en forudsætning, at der er tale om batterier i et kvantum, som er normale for almindelige forbrugere.

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstraße 8 C
D-45141 Essen

Det er den pligt, der er ment med symbolet med affaldscontaineren, der er sat kryds over. Symbolet er trykt på alle emballager til batterier. Derudover kan emballagerne også være forsynet med de kemiske symboler for stofferne cadmium (Cd), bly (Pb) og kviksølv (Hg), hvis de pågældende batterier indeholder koncentrationer af disse stoffer, der overstiger grænseværdierne.

Du kan også læse denne vejledning i de følgesedler, du modtager sammen med leverancen af de bestilte varer, og i brugsanvisningen til de respektive produkter.

Her kan du læse mere om loven om håndteringen af batterier: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/battg/gesamt.pdf

oo